Sanela Prašović-Gadžo: Iz Bire hitno kontejnere prebaciti na Lipu

0
50
Sanela Prašović-Gadžo

U Bihaću je održan hitni sastanak Komisije za sigurnost Federalnog Parlamenta Bosne i Hercegovine. Analizirana je sigurnosna situacija izazvana imigracionom krizom. Danas smo o ovom pitanju razgovarali sa Sanelom Prašović-Gadžo, članicom Komisije za sigurnost Federalnog Parlamenta Bosne i Hercegovine.

“Komisija nije zadovoljna koordinacijom koja postoji među institucijama na državnom nivou i stoga smo formulirali nekoliko vrlo jasnih i direktnih zaključaka. Ono što smo posebno zatražili je da se odmah oprema i kontejneri iz Bire prebace u Lipu jer je zaista neprihvatljivo da migranti budu u onakvim uvjetima.”

Današnjoj sjednici prisustvovali su premijer USK-a, komesar USK-a, predstavnici Granične policije BiH, predstavnici Slućbe za poslove sa strancima, grada Bihaća, predstavnik Ministarstva sigurnosti, ali IOM nije prisustvovao.

Evropska unija tvrdi da je za sklonište za migrante u tvornici Bira izdvojila tri miliona eura. Kantonalni MUP tvrdi da je uloženo oko 100 hiljada eura. Prašović-Gadžo kaže da je sekundardno to koliko je uloženo, primarno je da se što prije kontejneri, preko 200 njih, premjesti u Lipu.

“Zatražili smo da se na državne institucije prenese ta nadležnost, ako IOM upravlja imovinom u Biri, da to mora prenijeti na državne institucije. Komisija za sigurnost se bavi samo sigurnošću, a ono što je mene zaboljelo je taj humanitarni dio koji sam vidjela tamo, a to baš i nije u nadležnosti Komisije.”

O humanitarnoj krizi koja je na sceni u BiH ističe da niz segmenata treba koordinirati da bi se ublažila migrantska kriza.

“Smještaj migranata mora biti malo drugačije riješen, a ne samo da imamo pritisak na dva ili tri kantona u FBiH. I mislim da se to treba žurno rješavati.”

O statusu koji je objavila na društvenim mrežama u kojem je navela da je 5 miliona 881 hiljada maraka doznačena putem Western Uniona migrantima koji nelegalno borave u BiH u protekle tri godine kaže da je uputila upite Agenciji za bankarstvo BiH i kompaniji Western Union da joj dostave podatke jer je iz policijskih agencija dobila informaciju da određenim osobama dolaze izuzetno veliki novčani prilivi, a da taj novac ide migrantima.

“To su operativni podaci i temeljem tih informacija to baca jedno sasvim drugo svjetlo na migrantsku krizu. Naravno ne možemo sve migranti posmatrati isto ali ukoliko postoji indicija da se čini neko krivično djelo ili da se radi nešto što baca sumnju na trgovinu, krijumčarenje osobama itd. ja sam tražila podatke od Western Uniona.”

I danas je komesar USK-a rekao da i njihova policija ima te iste informacije.

“Veliki je problem što se većina migranata ne želi identificirati.”