Ispred Narodne skupštine RS-a u Banjoj Luci protesti policijskih službenika

79
Protesti policijskih službenika u Banjaluci

Službenici državnih policijskih agencija s mjestom prebivališta u RS-u okupili su se ispred Narodne skupštine zato što nije prihvatila da na današnjoj sjednici razmatra zahtjev da imaju jednake uslove penzionisanja kao kolege iz FBiH.

Ranije su upozorili da će protestovati ako entitetski zakonodavac ne bude udovoljio njihovom zahtjevu. Riječ je o uposlenicima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Granične policije i SIPA-e.

Na predloženom dnevnom redu sjednice ne nalazi se njihov zahtjev, a ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač je na sjednici NSRS-a obrazložio problem.

Prošli mjesec su uputili zvanični zahtjev za izmjenu člana 39.9 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, jer smatraju da je sporan. Traže da se izmjenama poseban staž uračunava u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost osobe na koju se taj staž odnosi.

U zahtjevu su podsjetili da je u navedenom članu Zakona istaknuto da se osoba iz člana 37. zakona ne može odreći posebnog staža koji je utvrđen rješenjem Fonda PIO RS-a.

Nezadovoljni policijski službenici su poručili da je time njihovo pravo, kako su naglasili, pretvoreno u obavezu. Tvrde da je to u suprotnosti sa Zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Napomenuli su da je prethodno spomenutim Zakonom dato pravo na poseban staž u, kako su potcrtali, dvostrukom trajanju, ali da je i definisano da prava stečena po ovom zakonu prestaju na zahtjev stranke, smrću stranke i nastupanjem raskidnih uslova predviđenim ovim zakonom.